Without Dowry

Without Dowry

Without Dowry
200px
Nina Alsiova as Larisa Ogudalova
Directed by Yakov Protazanov
Written by Yakov Protazanov
Vladimir Shvejtser
Alexander Ostrovsky (play)
Starring Nina Alisova
Music by David Blok
Cinematography Mark Magidson
Editing by V. Ek
Studio Mezhrabpomfilm
Release date(s) 26 January 1937
Running time 85 minutes (2,392 meters)
Country Soviet Union
Language Russian

Without Dowry (Russian: Бесприданница) is a 1937 Soviet film directed by Yakov Protazanov based on the eponymous play by Alexander Ostrovsky.

Cast

  • Olga Pyzhova - Kharita Ignatiyevna Ogudalova
  • Nina Alisova - Larisa Dmitriyevna Ogudalova
  • Anatoli Ktorov - Sergei Sergeyevich Paratov
  • Mikhail Klimov - Mokei Parmenich Knurov
  • Boris Tenin - Vasili Danilovich Vozhevatov
  • Vladimir Popov - Arkadi 'Robinzon' Shablitsev
  • Vladimir Balikhin - Yuli Kapitonich Karandyshev
  • Varvara Ryzhova - Yefrosina Potapovna

External links

  • Internet Movie Database