This is a familytree of the main line of descent of Confucius (Chinese: 孔子世家大宗).

adoption

Xie
昭明
Zhao Ming
相土
Xiang Tu
昌若
Chang Ruo
曹圉
Cao Yu

Ming

Ji
王亥
Wang Hai
王恒
Wang Heng
上甲微
Shang Jia Wei
报乙
Bao Yi
报丙
Bao Bing
报丁
Bao Ding
主壬
Zhu Ren
主癸
Zhu Kui

Tang
大丁
Da Ding
外丙
Wai Bing
仲壬
Zhong Ren
太甲
Tai Jia
羌丁
Qiang Ding
大庚
Da Geng
小甲
Xiao Jia
雍己
Yong Ji
大戊
Da Wu
中丁
Zhong Ding
外壬
Wai Ren
河亶甲
He Dan Jia
祖乙
Zu Yi
祖辛
Zu Xin
羌甲
Qiang Jia
祖丁
Zu Ding
南庚
Nan Geng
陽甲
Yang Jia
盤庚
Pan Geng
小辛
Xiao Xin
小乙
Xiao Yi
武丁
Wu Ding
孝己
Xiao Ji
祖庚
Zu Geng
祖甲
Zu Jia
廩辛
Lin Xin
康丁
Kang Ding
武乙
Wu Yi
文丁
Wen Ding
帝乙
Di Yi
微子启
Wei Zi
微仲衍
Wei Zhong Yan
帝辛
Di Xin
宋公稽
Duke Song Ji
宋丁公
Duke Ding of Song
宋湣公
Duke Min of Song
宋炀公
Duke Yang of Song
弗父何
Fu fuhe
宋厉公
Duke Li of Song
宋父周
Song Fu Zhou
世子胜
Shi Zi Sheng
正考父
Zheng Kao Fu
孔父嘉
Kong Fu Jia
木金父
Mu Jin Fu
祁父
Qi Fu
防叔
Fang Shu
伯夏
Bo Xia
叔梁纥
Shu liang He
孟皮
Meng Pi
孔子
Confucius
孔鲤
Kong Li
孔伋
Kong Ji
孔白
Kong Bai
孔求
Kong Qiu
孔箕
Kong Ji
孔穿
Kong Chuan
孔谦
Kong Qian
孔鲋
Kong Fu
孔腾
Kong Teng
孔随
Kong Sui
孔忠
Kong Zhong
孔武
Kong Wu
孔延年
Kong Yannian
孔霸
Kong Ba
孔吉
Kong Ji
孔福
Kong Fu
孔何齐
Kong Heqi
孔房
Kong Fang
孔弘
Kong Hong
孔均
Kong Jun
孔安
Kong An
孔志
Kong Zhi
孔损
Kong Sun
孔曜
Kong Yao
孔完
Kong Wan
孔赞
Kong Zan
孔羡
Kong Xian
孔震
Kong Zhen
孔嶷
Kong Ni
孔抚
Kong Fu
孔懿
Kong Yi
孔鲜
Kong Xian
孔乘
Kong Cheng
孔灵珍
Kong Lingzhen
孔文泰
Kong Wentai
孔渠
Kong Qu
孔长孙
Kong Zhangsun
孔英悊
Kong Yingzhe
孔嗣悊
Kong Sizhe
孔德伦
Kong Delun
孔崇基
Kong Chongji
孔璲之
Kong Suizhi
孔萱
Kong Xuan
孔齐卿
Kong Qiqing
孔惟晊
Kong Weizhi
孔策
Kong Ce
孔振
Kong Zhen
孔昭俭
Kong Zhaojian
孔光嗣
Kong Guangsi
孔仁玉
Kong Renyu
孔宜
Kong Yi
孔延世
Kong Yanshi
孔延泽
Kong Yanze
孔圣佑
Kong Shengyou
孔宗愿
Kong Zongyuan
孔若蒙
Kong Ruomeng
孔若虚
Kong Ruoxu
孔若愚
Kong Ruoyu
孔端友
Kong Duanyou
孔端操
Kong Duancao
孔端立
Kong Duanli
孔玠
Kong Jie
孔瑄
Kong Xuan
孔璠
Kong Fan
孔瑱
Kong Tian
孔玠
Kong Jie
孔琥
Kong Hu
孔搢
Kong Jin
孔拯
Kong Zheng
孔摠
Kong Zong
孔拂
Kong Fu
孔文远
Kong Wenyuan
孔元措
Kong Yuancuo
孔元綋
Kong Yuanhong
孔元孝
Kong Yuanxiao
孔元用
Kong Yuanyong
孔万春
Kong Wanchun
孔之固
Kong Zhigu
孔之厚
Kong Zhihou
孔之全
Kong Zhiquan
孔洙
Kong Zhu
孔浈
Kong Zhen
孔浣
Kong Huan
孔治
Kong Zhi
孔思晦
Kong Sihui
孔思诚
Kong Sicheng
孔克坚
Kong Kejian
孔希学
Kong Xixue
孔讷
Kong Ne
孔公鑑
Kong Gongjian
孔彦缙
Kong Yanjin
孔承庆
Kong Chengqing
孔宏绪
Kong Hongxu
孔宏泰
Kong Hongtai
孔闻韶
Kong Wenshao
孔贞幹
Kong Zhengan
孔贞宁
Kong Zhenning
孔尚贤
Kong Shangxian
孔尚坦
Kong Shangtan
孔衍椿
Kong Yanchun
孔衍桂
Kong Yangui
孔衍植
Kong Yanzhi
孔兴燮
Kong Xingxie
孔毓圻
Kong Yuqi
孔传铎
Kong Chuanduo
孔继濩
Kong Jihuo
孔广棨
Kong Guangqi
孔昭焕
Kong Zhaohuan
孔宪培
Kong Xianpei
孔宪增
Kong Xianzeng
孔庆镕
Kong Qingrong
孔繁灏
Kong Fanhao
孔祥珂
Kong Xiangke
孔令贻
Kong Lingyi
孔德成
Kong Decheng
孔维益
Kong Weiyi
孔垂長
Kong Chuichang
孔佑仁
Kong Youren

List of prominent members of the family not shown on the tree

See also

Reference